หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ::: :::  
 
  ระเบียบฯ สวัสดิการ
  ระเบียบการใช้รถยนต์
      ราชการส่วนกลาง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  เขตเทศบาลฯ
         ทำรายการจองรถ
         ทำรายการอนุมัติ
         เช็ครายการอนุมัติ

  ต่างจังหวัด
         ทำรายการจองรถ
         เช็ครายการอนุมัติ
  รายงาน
         รายการประจำปี
         รายการประจำเดือน

  ประวัติของรถ
  สมุดเยี่ยมชม
  ถาม-ตอบ
  ข่าวประจำวันติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  Visitors
Since September 01, 2004.
Member's Login.
User name:
Password:


 
ตารางการทำงานของหน่วยงานยานพาหนะในเขตเทศบาล (จังหวัดขอนแก่น)
 
ค้น :  
 ค้นตาม: เรื่อง, ผู้ขอใช้รถ, พขร., สถานที่ครับ!!!.

ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ พขร.
1.  [ 25 มกราคม 2566] [18.00]    สนามบิน  นางวาสนา ทักษิณพิลา  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
2.  [ 8 ธันวาคม 2565] [8.00]    ตึง สว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวนิดา บุตรรินทร์  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์
3.  [ 7 ธันวาคม 2565] [8.00]    ตึง สว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวนิดา บุตรรินทร์  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์
4.  [ 6 ธันวาคม 2565] [8.00]    ตึง สว. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวนิดา บุตรรินทร์  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์
5.  [ 2 ธันวาคม 2565] [10.40]    ร้านฟาร์มาคอน จำกัด  น.ส.จตุพร บุตรโพธิ์  นาย ธีรเจต เพียวงษ์
6.  [ 2 ธันวาคม 2565] [8.45]    สำนักงานเขตสุขภาพที่7  ธนันยาภรณ์ เจริญกิจตระกูล  นาย สมัย ภูดินดง
7.  [ 24 พฤศจิกายน 2565] [13.00]    ธนารักษ์ขอนแก่น, โยธาธิการขอนแก่น  ธนกฤต เกตุสิทธิ์  นาย ธีรเจต เพียวงษ์
8.  [ 24 พฤศจิกายน 2565] [12.00]    สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 (รับ)  นางศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
9.  [ 24 พฤศจิกายน 2565] [9.00]    สำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติด ภาค 4  นางศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร  นาย สมัย ภูดินดง
10.  [ 9 พฤศจิกายน 2565] [13.30]    สนามบินขอนแก่น  โชตินันท์ โพธิภักดี  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์
11.  [ 4 พฤศจิกายน 2565] [10.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์
12.  [ 3 พฤศจิกายน 2565] [10.10]    สนามบิน  นางวาสนา ทักษิณพิลา  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
13.  [ 3 พฤศจิกายน 2565] [11.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย สมัย ภูดินดง
14.  [ 3 พฤศจิกายน 2565] [10.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย สมัย ภูดินดง
15.  [ 2 พฤศจิกายน 2565] [11.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย ธีรเจต เพียวงษ์
16.  [ 2 พฤศจิกายน 2565] [10.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย ธีรเจต เพียวงษ์
17.  [ 1 พฤศจิกายน 2565] [11.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
18.  [ 1 พฤศจิกายน 2565] [10.30]    ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะดอนดู่  นางลำยอง ผลประเสริฐ  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
19.  [ 31 ตุลาคม 2565] [8.00]    ศาลากลาง  นายศุภชัย สิงห์คำป้อง  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
20.  [ 31 ตุลาคม 2565] [9.30]    ธ.ออมสิน/ธ.กรุงไทย/การไฟฟ้า  น.ส.มณีฉัตร บุญชู  นาย สมัย ภูดินดง

จำนวน : 100 เรื่อง, แสดงหน้าที่ 1 จาก 5 หน้า [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  |

<<< ดูทั้งหมด >>>

ตารางการใช้รถนอกเขต และต่างจังหวัด
 
ที่ วันเดินทาง เวลาเดินทาง วันเดินทางกลับ จังหวัด ผู้ขอ พขร.
1.  [24 พฤศจิกายน 2560] [8:00:00] [24 พฤศจิกายน 2560]    นครราชสีมา  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นาย สุนันท์ สีหาราช
2.  [3 สิงหาคม 2559] [8:30:00] [5 สิงหาคม 2559]    อยุธยา  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
3.  [30 กรกฎาคม 2559] [13:30:00] [31 กรกฎาคม 2559]    ปทุมธานี  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
4.  [29 กรกฎาคม 2559] [8:30:00] [29 กรกฎาคม 2559]    ขอนแก่น  นางสาววรรณมณี รวมจิตร  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
5.  [23 มิถุนายน 2559] [6:00:00] [23 มิถุนายน 2559]    กาฬสินธิ์  นางสาวอังคณาพร คำชมภู  นาย สุนันท์ สีหาราช
6.  [23 พฤษภาคม 2559] [13:00:00] [23 พฤษภาคม 3645]    ขอนแก่น  นางสุวดี ศรีวิเศษ  นาย อาคม อินทรสันติ์
7.  [27 เมษายน 2559] [8:30:00] [29 เมษายน 2559]    นครราชสีมา  นางสาวธนภรณ์ ทองล้วน  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
8.  [21 เมษายน 2559] [9:00:00] [22 เมษายน 2559]    นครพนม  น.ส.อังคณาพร คำชมภู  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
9.  [7 เมษายน 2559] [8:30:00] [8 เมษายน 2559]    นนทบุรี  นส.สุดารินทร์ ผาฤพล  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
10.  [6 เมษายน 2559] [13:00:00] [6 เมษายน 2559]    ขอนแก่น  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา

<<< อ่านต่อ >>>

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557


© 2004 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์  Contact WebMaster